Mládežnický program

Mládežnický program USK Praha

Mládežnický program Univerzitního sportovního klubu Praha od roku 2009 vystupuje pod názvem FUTURE STARS, který si již v Evropě vybudoval zvučné jméno a tradici. Hlavním cílem programu pro basketbalisty je vychovat mladé české hráče pro vrcholový mužský basketbal. Klub tak realizuje dlouhodobě svůj zájem připravit pro český basketbal nové mladé hráče, a to nejen na úroveň nejvyšší české soutěže Kooperativa NBL, ale i pro elitní evropský basketbal a českou reprezentaci. Projekt zahrnuje spolupráci na vytvoření komplexních podmínek nejen v basketbalové oblasti, ale i v ostatních složkách přípravy. Důraz je kladen vedle basketbalu na specifickou fyzickou připravenost hráčů, studium, lékařskou péči a regeneraci, sociální servis a celkovou životosprávu mladého vrcholového sportovce. V neposlední řadě bude prioritou i získávání mezinárodních zkušeností jak samotnými hráči, tak trenéry. 

USK Praha jako jeden z historicky nejúspěšnějších českých klubů s aktuálně nejlepším mládežnickým centrem v ČR má v rámci projektu FUTURE STARS vytvořen jedinečný kontinuální program pro mladé hráče s možností plynulého přechodu přes nejvyšší mládežnické soutěže až do Kooperativa NBL.

Soutěže, ve kterých USK Praha startuje: Kooperativa NBL, 1.liga, Extraliga U19, Extraliga U17, Žákovská liga U15, Žákovská liga U14

Stavebním kamenem projektu je Mládežnický program USK Praha, který je postupně rozvíjen využitím jak nejmodernějších odborných trendů v přípravě mladých hráčů v Evropě. Společnými silami je tak vytvořena cesta pro nové tváře nejen českého, ale i evropského basketbalu. Cílem je navázat na účast Tomáše Satoranského v NBA či Ondřeje Balvína v Eurolize, a dalších českých hráčů v evropských soutěžích, jako je španělskou Endesa ACB či Champions League s účastí ČEZ Basketball Nymburk.

USK Praha patří z hlediska historie a tradice k nejvýznamnějším mládežnickým základnám v českém basketbalu. A právě mládežnický program je vedle družstva mužů v NBL druhým základním stavebním pilířem klubu, který naplňuje dlouhodobou strategii klubu připravit mladé hráče pro vrcholový mužský basketbal, a to nejen z hlediska současného postavení nejvýznamnější české mládežnické základny, ale i z hlediska dlouhodobé historie a tradice. Výsledkem je systematické zapojování mladých hráčů do profesionálního družstva mužů, reprezentačních výběrů či působení v zahraničí, v kombinaci s vysokoškolským studiem.

Obsahem programu je vytvoření komplexních podmínek pro sportovní a studijní přípravu nejtalentovanějších jedinců. Nezbytnou součástí programu jsou další priority jako je regenerace, lékařská péče, všeobecná fyzická připravenost a celková životospráva s důrazem na prevenci. Sportovní i studijní příprava je zajišťována ve spolupráci s Gymnáziem Přípotoční – sportovní třída a Obchodní akademií Kubelíkova, Praha 3 na úrovni juniorských kategorií a se ZŠ Resslova na úrovni žákovských kategorií. 

Výsledkem je systematické zapojování mladých hráčů do družstva mužů, jejich studium na vysokých školách anebo působení v zahraničí. USK Praha má své hráče ve všech mládežnických reprezentačních výběrech ČR, kteří se pravidelně zúčastňují finálových turnajů ME (U20, U18, U16) včetně akademických výběrů. Mládežnická družstva USK startují ve všech nejvyšších mládežnických soutěžích ČR. SCM USK Praha je hodnoceno jako nejlepší sportovní centrum v ČR a to především z hlediska výchovy hráčů. Výsledkem je klíčová role hráčů USK Praha v reprezentačním výběru "zlaté generace" mužů ČR, tak jako tomu bylo při Mistrovství světa v Číně, na LOH v Tokiu, či Eurobasketu, který se konal v Pražské O2 aréně...

Mládežnický program je garantován několika subjekty, resp. ve spolupráci sportovního klubu USK Praha, Vrcholového sportovního centra mládeže, zřízeného ČBF, Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR a Gymnázia Přípotoční.

SPORTOVNÍ A SOCIÁLNÍ  INFRASTRUKTURA

Tréninkové centrum: Sportovní hala Folimanka, Praha 2 

Ubytování: Ubytovna Sportovní hala Folimanka, Domov mládeže SOU Ohradní, Praha 4

Servisní podpora sportovců TOPTEAM, Zdravotní zabezpečení sportovců, Regenerační a fyzioterapeutická péče

Regenerační linka ve Sportovní hale Folimanka, Regenerační linka Strahov, VFN Praha 2 – Karlovo náměstí, Ústřední vojenská nemocnice Praha 6

Stravování: V plném rozsahu v rámci spolupracujícího projektu smluvní stravovací zařízení USK Praha v domácí hale Folimanka, ve školních zařízeních. Součástí jsou suplementy výživy                                                                               

STUDIUM

Nedílnou součástí programu je spolupráce v oblasti vytváření komplexního programu sportovní a studijní přípravy včetně individuálního studijního plánu pro vybrané sportovce. Spolupracující školy v blízké dostupnosti Sportovní haly Folimanka

Gymnázium Přípotoční, Praha 10 – statut gymnázia se sportovní přípravou, smluvní spolupráce

Obchodní akademie Kubelíkova, Praha 3 - smluvní spolupráce

ZŠ Resslova, Praha 2 – statut Sportovní základny USK Praha (věkové kategorie na základní škole)       

 GYMNÁZIUM, Praha 10, Přípotoční 1337 

Smluvní spolupráce - státní čtyřletý studijní program se sportovní třídou, denní studium s možností upravené organizace vzdělávání 

 Reference: škola má bohaté zkušenosti s kombinací vrcholového sportu s gymnaziálním studiem, především s individuálním přístupem k výjimečným studentům a sportovcům.

Většina hráčů působících v zahraničí a v nejvyšší české basketbalové soutěži absolvovala právě Gymnázium Přípotoční – Vojtěch Hruban, Tomáš Satoranský, Ondřej Balvín, Tomáš Kyzlink, Martin Kříž, Tomáš Vyoral, Michal Šotnar, Lukáš Feštr, Jan Křivánek, Marek Mareš, Ondřej Sehnal, Jakub Tůma, Radek Farský, František Fuxa, Patrick Samoura, David Böhm

 12 studentů – absolventů školy se zúčastnilo letních a zimních Olympijských her v Londýně a Soči, z toho 6 sportovců ze sportovní třídy z kmenových sportů a 6 sportovců z běžné třídy, z nichž nejvýznamnější jsou olympijští vítězové: Barbora Špotáková – olympijská vítězka v hodu oštěpem, David Svoboda – olympijský vítěz z Londýna v moderním pětiboji, Lukáš Krpálek – olympijský vítěz v judu

FYZICKÁ PŘIPRAVENOST

Fyzická, resp. kondiční připravenost a vlastní dlouhodobý proces specializované a všeobecné fyzické přípravy hráčů je prioritou programu. Součástí fyzické přípravy je výživa mladých hráčů (stravování, suplementy výživy, atd.). Vzhledem k požadavku vysoké odbornosti a specializaci je zabezpečována ve spolupráci s kondičními specialisty:

Milijan NIKOLIČ – srbský kondiční trenér se zkušenostmi z KK Cibona Záhřeb

Petr HABÁSKO - absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Specialista atletika – sprint a štafeta, trenér OLYMP Centrum sportu Ministerstvo vnitra ČR.  

Jáchym PROCHÁZKA – student VŠTVS Palestra, člen atletické skupiny – specializace sprint, štafeta OLYMP Centrum sportu Ministerstvo vnitra ČR. 

Hlavní úkoly - připravenost a odolnost organismu jako prevence zranění, atletická a silová připravenost, rozvoj výbušnosti, odrazových schopností, dynamiky, flexibility a speciální basketbalové rychlosti.

Program fyzické přípravy je individualizovaný podle kalendářního a biologického věku hráčů na základě testování. Zahrnuje 3-fázový týmový program v týdenním cyklu při využití všech nových forem tréninku (senzomotorické plošiny, SPARQ, TRX, VerTimax,...) doplněný o individuální plán a individuální přípravu pro jednotlivé hráče.

LÉKAŘSKÝ KONCEPT FUTURE STARS

Lékařské zabezpečení, regenerace a všeobecná fyzická připravenost jsou klíčovými prioritami programu. Lékařskou péči zabezpečuje lékařský tým 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vedený MUDr. Josefem Krausem.  Pro všechny oblasti péče se využívá zázemí VFN.

Fyzioterapeuty jsou PhDr. Martin Pivec - specialista pohybového aparátu a Bc. Aneta Šobová.

Lékařská péče obsahuje 4 základní oblasti:

1.       fyziologie

2.       fyzioterapie 

3.       výživa

4.       psychologie

2 funkce lékařské péče:

       AMBULANTNÍ péče – léčba úrazů a onemocnění

zajišťuje MUDr. J. Kraus

       PREVENTIVNÍ péče – pravidelná preventivní vyšetření během sezóny – PhDr. M. Pivec, Bc. A. Šobová

4 složky preventivní péče:

1)      Spiroergometrické vyšetření

2)      Kardiografické vyšetření – ECHOkardiografie srdce

3)      Antropometrické vyšetření 

4)      Kineziologické vyšetření